wprahnama-18

۳- در این قسمت به صفحه اصلی پیشخوان وارد میشویم که شامل بخش های زیر هست و آنها را با هم مرور می کنیم .

کتابخانه: در این قسمت پرونده های چند رسانه ای نگهداری می شوند.

wprahnama-19

۱- در این قسمت می توانید رسانه های مورد نظر خود را بار گزاری کنید.

۲- با کلیک بر روی این گزینه می توانید رسانه مورد نظر خود را ( صوتی ، تصویری و…) انتخاب کنید.

۳- در این قسمت می توانید رسانه های مورد نظر خود را انتخاب و آن ها را به طور  دسته جمعی حذف کنید.

۴- در این قسمت می توانید رسانه مورد نظر خود را جست و جو کنید.

افزودن

در این قسمت می توانیم رسانه مورد نظر خود را آپلود کنیم.

wprahnama-20

۱- با کلیک بر روی این گزینه می توانید رسانه های مورد نظر خود را بارگذاری کنید .