wprahnama-5

یکی دیگر از گزینه هایی که درمنوی سمت راست قرار دارد گزینه نوشته ها می باشد .

 همه ی نوشته ها: در این قسمت می توانیم کلیه نوشته های خود را مشاهده کنیم.

wprahnama-8

۱) در این قسمت می توانید نوشته های خود را ویرایش، حذف و یا مشاهده کنید.

۲) در این قسمت می توانید تعداد نوشته های خود را مشاهده کنید.

۳)در این قسمت می توانید نوشته های ارسالی مورد نظر خود را جست وجوی کنید.

افزودن نوشته

در این قسمت می توانید نوشته های خود را منتشر کنید .

wprahnama-13

۱- در این قسمت می توانید عنوان نوشته خود را وارد کنید.

۲- از این قسمت می توانید پرونده های چند رسانه ای خود راآپلود و بعد انتشار کنید.

۳- می توانید از این گزینه ها برای (راست چین – وسط چین- فهرست عددی و …) استفاده کنید.

۴- این گزینه حالت نوشتن بدون مزاحم را فعال می کند.

۵- در این قسمت می توانید تعداد واژه های نوشته شده را مشاهده کنید.

wprahnama-10

۱- می توانید پیش نویس های خود را در این قسمت  ذخیره کنید.

۲- با کلیک بر روی این گزینه می توانید پیش نمایش نوشته خود را مطالعه کنید.

۳- با این قسمت می توانید نوشته های خود را حذف کنید.

۴- با کلیک بر روی این گزینه ، نوشته در سایت منتشر می شود.

۵- می توانید یکی از ساختار ها را برای نوشته خود انتخاب نمایید.

wprahnama-11

۱- با استفاده از این گزینه می توانید نوشته های خود را دسته بندی کنید .

۲- با استفاده از این گزینه می توانید برای نوشته خود برچسب اضافه کنید.

۳-  با استفاده از این گزینه می توانید تصویر شاخصی برای نوشته خود قرار دهید.

دسته ها

در این قسمت می توانید مدیریتی بر دسته بندی های نوشته های خود داشته باشید.

wprahnama-9

۱- در این قسمت نام دسته مورد نظر خود را که می خواهید درست کنید می توانید وارد کنید.

۲- نامک نخستین لاتین واژه است که در نشانی ها استفاده می شود.

۳- دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند.

۴- می توانید در مورد دسته های خود توضیحاتی بنویسید.

wprahnama-12

۱- در این قسمت می توانید دسته های مورد نظر خود را جست و جو کنید.

۲- این قسمت کارهای دسته جمعی را انجام می دهد مانند: حذف همه ی دسته ها.

برچسب ها

در این قسمت  می توان برای نوشته خود بر چسب اضافه کرد .

wprahnama-14

۱- نام بر چسب را در این قسمت می توان وارد کرد.

۲- نامک نخستین لاتین واژه است که در نشانی ها استفاده می شود.

۳- می توانید در مورد برچسب خود توضیحاتی بنویسید.

wprahnama-15

۱)در این قسمت می توانید بر چسب مورد نظر خود را جست و جو کنید.

۲) این قسمت کارهای دسته جمعی را انجام می دهد مانند: پاک کردن همه ی برچسب ها.