در این تب تنظیمات مربوط به محصولات قابل دانلود سایت را می توانید انجام دهید .

روش دانلود فایل : بوسیله این گزینه می توانید روش دانلود فایل های فروشگاه وردپرس خود را تعیین کنید . گزینه اجبار به دانلود ها برای مواقعی مفید است که می خواهید آدرس اصلی فایل محفوظ بماند . سایر گزینه ها عبارتند از فقط انتقال و X-Access-Redirect

دانلود ها نیازمند ورود هستند : اگر این گزینه را فعال کنید مشتریان فروشگاه شما باید وارد سایت شوند تا بتوانند فایل های خریداری شده خود را دانلود کنند .

دسترسی به محصولات دانلود شدنی بعد از پرداخت : با فعال بودن این گزینه مشتری می تواند بعد از پرداخت مبلغ محصول آن را دریافت کند و نیازی به تایید خرید توسط مدیر فروشگاه نیست .

woocommerce-installation-8