در حالت پیشفرض وقتی که عکسی به محتوای پست اضافه می کنید ، عکس اضافه شده دارای لینک است. حال فرض کنید که تعداد عکس های زیادی در پست های خود دارید و می خواهید که لینک نداشته باشند . برای حذف لینک مربوط به این عکس ها کافیست که کد زیر را در فایل function.php بنویسید :

add_filter( 'the_content', 'attachment_image_link_remove_filter' );

function attachment_image_link_remove_filter( $content ) {
$content =
preg_replace(
array(‘{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)


*><img}’,
‘{ wp-image-*” /></a>}’),
array(‘<img’,'” />’),
$content
);
return $content;
}

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *