با استفاده از کد زیر در مکان دلخواه پوسته وردپرس خود ، می توانید تگ p را از خلاصه متن وردپرس حذف کنید .

<?php 
        $excerpt = strip_tags(get_the_excerpt());
        echo $excerpt; 
?>