به صورت پیش فرض وردپرس تنها اجازه اضافه کردن ۳۰ فیلد سفارشی را به نوشته های خود را می دهد . اگر نیاز دارید که تعداد فیلدهای سفارشی را به تعداد دلخواه خود تغییر دهید از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود استفاده کنید .

در کد زیر تعداد فیلدهای سفارشی به ۶۰ عدد افزایش پیدا کرده است .

add_filter( 'postmeta_form_limit' , 'customfield_limit_increase' );
function customfield_limit_increase( $limit ) {
    $limit = 60;
    return $limit;
}