با استفاده از کد زیر در پوسته سایت وردپرس خود ، می توانید فیلد های سفارشی مورد نظرتان را در خارج از حلقه نوشته وردپرس نمایش دهید .

<?php
       global $wp_query;
       $postID = $wp_query->post->ID;
       echo get_post_meta($postID, 'CUSTOM-FIELD-NAME', true);
?>