با استفاده از کد زیر در مکان دلخواه از پوسته سایت وردپرس خود ، می توانید تعداد کل دسته بندی های سایت را نمایش دهید .

<?php
         $numcats = wp_count_terms('category');
         echo $numcats;
?>