با استفاده از کد زیر در مکان دلخواه پوسته سایت وردپرسی خود می توانید ، خلاصه مطلب یک نوشته را نمایش دهید .

نکته : این کد برای صفحه نوشته تکی یا single.php عمل می کند . چنانچه می خواهید آن را در صفحات دیگری استفاده کنید باید شناسه نوشته مورد نظر خود را به جای $post->ID قرار دهید .

<?php 
   global $post;
   if (is_single()) {
      echo get_the_excerpt($post->ID);
   }
?>