سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

وردپرس می تواند دارای انواع مختلفی از ” نوع های نوشته سفارشی “ باشد ، که درجدول نوشته ها ذخیره می شوند .

نوع های قابل توجه صفحات و نوشته های پیش فرض وردپرس هستند .

با استفاده از توابع متناسب با ایجاد نوع های سفارشی ، یک توسعه دهنده می تواند یکی از انواع نوشته سفارشی را برای افزونه یا پوسته خود ، ایجاد کند .

” نوع نوشته سفارشی ” جدید که توسط توسعه دهنده ایجاد شده است ، همانند نوع های نوشته پیش فرض وردپرس و صفحات وردپرس ، در جدول نوشته ها یا posts ذخیره می شوند .

نحوه تعامل یک نوع نوشته سفارشی جدید ، دقیقاً مانند نوع های پیش فرض وردپرس می باشد . یعنی از دستورات مشابهی برای ذخیره و بازیابی و … برای آنها استفاده می شود .

همچنین خاصیت ها و رفتارهای یک “نوع نوشته سفارشی” توسط توابع مناسب قابل ویرایش می باشد .

 

خلاصه

در این بخش از سری آموزشی ایجاد افزونه وردپرس ، نحوه ایجادیک “نوع نوشته سفارشی “ را فرا خواهید گرفت . سپس یاد می گیرید که چگونه یک ” نوع نوشته سفارشی ” را پردازش کرده و در قسمت مدیریت و یا نمای عمومی سایت وردپرس ، به نمایش درآورید .