با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید استایل و قالب دلخواه خود را به ابزارک برچسب های وردپرس اعمال کنید .

شما می توانید خصوصیاتی مانند اندازه قلم ، رنگ قلم و … را با این کد تنظیم کنید .

add_filter('widget_tag_cloud_args','style_tags');
function style_tags($args) {
$args = array(
   'largest'  => '10',
   'smallest'  => '10',
   'format'   => 'list',
   );
return $args;
}