اگر پوسته وب سایت وردپرسی شما از فیلدهای سفارشی برای نمایش اطلاعات در مکان های مختلف پوسته استفاده می کند ، می توانید با عمومی کردن (Global) فیلدهای سفارشی پرکاربرد ، به صورت بسیار راحتتری به آنها دسترسی داشته باشید .

برای اینکار ابتدا کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید :

function get_custom_field($key, $echo = FALSE) {
  global $post;
  $custom_field = get_post_meta($post->ID, $key, true);
  if ($echo == FALSE) return $custom_field;
  echo $custom_field;
}

سپس در مکان ( های ) دلخواه از پوسته سایت وردپرس خود ، کد زیر را برای دسترسی به فیلد سفارشی (Custom Fields) مورد نظر را ، قرار دهید :

<?php
     get_custom_field('custom-field-name', TRUE);
?>