گاهی اوقات نیاز است که بر اساس وجود یا عدم وجود خلاصه متن برای نوشته های وردپرس ، عملیات های خاصی اعمال شود . شما می توانید با استفاده از کد زیر در پوسته وردپرس خود ، تشخیص دهید که آیا یک نوشته دارای خلاصه متن می باشد یا خیر ، و بر اساس آن کدهای مورد نظر خود را اجرا کنید .