در نوشته “حذف فیلدهای پیش فرض پروفایل نویسنده در وردپرس” روش حذف فیلدهای دلخواه از پروفایل کاربران وردپرس را به شما نشان دادیم .

در اینجا روشی برای اضافه کردن یک یا چند فیلد دلخواه را به پروفایل کاربران وردپرس را به شما آموزش می دهیم .

در مثال زیر فیلدهای توییتر و فیس بوک به پروفایل کاربران سایت وردپرس اضافه شده اند .

function my_new_contactmethods( $contactmethods ) {
// Add Twitter
$contactmethods['twitter'] = 'Twitter';
//add Facebook
$contactmethods['facebook'] = 'Facebook';

return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','my_new_contactmethods',10,1);