در نوشته قبلی روش تغییر نام فرستنده پیش فرض در وردپرس را به شما نشان دادیم .

شاید دوست داشته باشید ، آدرس ایمیل پیش فرض وردپرس را نیز به آدرس دلخواه خود تغییر دهید .

برای اینکار شما می توانید کد زیر را در فایل functions.php پوسته سایت وردپرس خود قرار دهید .

add_filter('wp_mail_from','from_mail');
    function from_mail($content_type) {
        return 'admin@wprahnama.com';
    }