با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید نام پیش فرض فرستنده ایمیل را در وردپرس تغییر دهید .

add_filter('wp_mail_from_name','from_mail_name');
     function from_mail_name($name) {
        return 'Enter64.Com-Esmail ebrahimi';
     }