با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرس خود می توانید اندازه تصویر شاخص را تعیین کنید .

set_post_thumbnail_size( 100, 100 );