سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

دو تابع آسان برای دسترسی شما به فراداده ها ، جهت نمایش روی صفحه نمایش وجود دارد .

تابع Get_post_meta()

این تابع به شما اجازه می دهد به صورت مستقیم به “یک کلید فراداده تکی ” یا “یک آرایه انجمنی شامل مجموعه ای از تمام فراداده های مرتبط با نوشته ، دسترسی داشته باشید .

در هر دو حالت استفاده از این تابع ، شناسه نوشته یا post_id الزامی می باشد . اگر شما پارامتر نام کلید فراداده را به تابع ارسال کنید ، تابع تنها مقدار مرتبط با آن فراداده را برگشت می دهد .

به مثال زیر توجه کنید :

<?php $key_1_values = get_post_meta( 76, 'key_1' ); ?>

 

مقدار برگشتی

چنانچه فقط $id تنظیم شود ( پارامتر اول )  ، تمام مقادیر فراداده ها به صورت یک آرایه انجمنی برگشت داده می شود .

اگر $single با مقدار false تنظیم شود ( پارامتر دوم) ، یا اصلاً تنظیم نشود ، یک آرایه انجمنی شامل همه مقادیر یک کلید خاص برگشت داده می شود .

اگر $single با مقدار true  تنظیم شود ( پارامتر دوم) ، تابع اولین مقدار کلید مشخص شده را برمی گرداند .

 

تابع get_post_custom()

این تابع یک آرایه چند بعدی شامل همه فیلدهای سفارشی یک نوشته یا صفحه خاص را برمی گرداند .

به مثال زیر توجه کنید :

$meta_fields = get_post_custom( get_the_ID() );

 

محتوای متغیر $meta_fields چیزی مانند زیر است :

Array
(
  [_my_custom_field] => Array
    (
      [۰] => 'My custom field contents.'
    )
 
  [_edit_lock] => Array
    (
      [۰] => 1361452870:1
    )
 
  [_edit_last] => Array
    (
      [۰] => 1
    )
 
)

شما می توانید مقدار یک گزینه را به صورت زیر دریافت کنید :

echo $meta_fields['_my_custom_field'][0];