شما می توانید تعداد دیدگاه های هر کاربر را در کنار نام یا عکس کاربر نمایش دهید و آمار و اطلاعات تعداد نظرات هر کاربر را در سایت وردپرس خود نمایش دهید .

برای اینکار ابتدا کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید :

<?
function commentCount() {
  global $wpdb;
  $count = $wpdb->get_var('SELECT COUNT(comment_ID) FROM ' . $wpdb->comments. ' WHERE comment_author_email = "' . get_comment_author_email() . '"');
  echo $count . ' comments';
}
?>

 

سپس کد زیر را در قالب نظرات سایت وردپرس خود ، در مکان دلخواه قرار دهید ، تا تعداد نظرات هر کاربر ، نمایش داده شود :

<?php 
      commentCount(); 
?>