اگر می خواهید به هر دلیل ویرایشگر دیداری (Visual Editor) وردپرس را غیرفعال کنید ، کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

add_filter('user_can_richedit' , create_function('' , 'return false;') , 50);