شاید وجود نوار مدیریت وردپرس در بالای سایت وردپرسی شما ، در برخی مواقع آزار دهنده باشد . شما می توانید این نوار را به وسیله افزونه هایی که برای اینکار ایجاد شده اند به صورت کلی مخفی کنید ، اما در برخی مواقع این نوار سودمند است .

پس بهتر است برای یک مدت هم که شده موقعیت نوار مدیریت وردپرس در پایین سایت را تجربه کنید .

برای انتقال نوار مدیریت سایت وردپرس به پایین سایت از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود استفاده کنید :

  function move_admin_bar() {
  echo '
  <style type="text/css">
  body {margin-top: -28px;padding-bottom: 28px;}
  body.admin-bar #wphead {padding-top: 0;}
  body.admin-bar #footer {padding-bottom: 28px;}
  #wpadminbar { top: auto !important;bottom: 0;}
  #wpadminbar .quicklinks .menupop ul { bottom: 28px;}
  </style>';
  }
  add_action( 'wp_head', 'move_admin_bar' );