شاید دوست داشته باشید در صفحه اصلی یا صفحات بایگانی و جستجوی سایت وردپرسی خود ، دکمه “ادامه مطلب” را به خلاصه نوشته ها اضافه کنید .

برای اینکار کافیست کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید .

function excerpt_readmore($more) {
        return '... <a href="'. get_permalink($post->ID) . '" class="readmore">' . 'Read More' . '</a>';
}
add_filter('excerpt_more', 'excerpt_readmore');