با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک پیغام دلخواه را در صفحه ورود به وردپرس به کاربران سایت وردپرس خود ، نمایش دهید .

function custom_login_message() {
$message = '

Welcome, if you haven\’t already read our terms of service please do so before you register.

‘; return $message; } add_filter(‘login_message’, ‘custom_login_message’);