گاهی اوقات نیاز است که بدانید هسته وردپرس و پوسته ای که در حال استفاده از آن هستید ، از چه کدهای کوتاهی پشتیبانیمی کنند .

شما می توانید به راحتی و توسط کد زیر در مکان دلخواه از پوسته جاری ، لیست کامل کدهای کوتاه یا shortcode های پشتیبانی شده در نسخه فعلی وردپرس و پوسته جاری را ، نمایش دهید .

<?php
        global $shortcode_tags;
        echo "<pre>"; print_r($shortcode_tags); echo "</pre>";
?>