در برخی مواقع و در وب سایت های وردپرسی که چندین کاربر با سطح دسترسی مدیر وجود دارد ، ممکن است بخواهید ، یک یا چند پیغام به صورت دائمی در صفحاتی خاص از قسمت مدیریت (مانند صفحه تغییر پوسته) ، نمایش داده شود .

به عنوان مثال می توانید پیغامی مبنی بر “عواقب ناشی از تغییر پوسته جاری” را در بالای صفحه پوسته ها را نمایش دهید .

برای اینکار کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود ، به صورت زیر ، قرار دهید .

نکته : در کد زیر در قسمت parent_base=themes ، کلمه themes را با قسمت دلخواه خود مانند tools و یا edit جایگزین کنید ، تا پیغام در آن صفحه نمایش داده شود .

add_action( 'admin_notices', 'custom_error_notice' );
function custom_error_notice(){
     global $current_screen;
     if ( $current_screen->parent_base == 'themes' )
          echo '

Warning – If you modify template files this could cause problems with your website.

‘; }