با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، می توانید یک پیغام سفارشی دلخواه را در صفحه ثبت نام وردپرس به کاربران نمایش دهید .

این پیغام دقیقاً در زیر فیلد های نام کاربری و ایمیل و قبل از دکمه ثبت نام ، نمایش داده می شود .

add_action('register_form', 'register_message');
function register_message() {
    $html = '

Joining this site you agree to the following terms. Do no harm!

‘; echo $html; }