برای اضافه کردن دکمه های Cut، Copy و Paste به ادیتور وردپرس کافیست کد زیر را در function.php بنویسید :

function enable_more_buttons($buttons) {
  $buttons

[] = 'copy'; $buttons[] = 'cut'; $buttons[] = 'paste'; return $buttons; }

add_filter("mce_buttons_2", "enable_more_buttons");