یکی از موارد امنیتی که همیشه مورد تاکید بوده است ، بحث مخفی کردن نسخه وردپرس سایت ، از دید کاربران و مشترکین وب سایت وردپرسی شماست .

اگر می خواهید نسخه وردپرس سایت خود را در خوراک RSS سایت وردپرس شما مخفی شود ، کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

    function remove_feed_generator() {
    return '';
    }
    add_filter('the_generator', 'remove_feed_generator');