شاید بخواهید بدون کدنویسی های تکراری ، شناسه صفحات سایت وردپرسی خود را ، بدست آورید .

این کار را می توانید به راحتی توسط کدهای کوتاه انجام دهید .

ابتدا کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید :

function wds_get_ID_by_page_name($page_name)
{
   global $wpdb;
   $page_name_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_name ='".$page_name."'");
   return $page_name_id;
}

سپس در قالب صفحه دلخواه خود کد زیر را قرار دهید تا شناسه صفحه جاری را بدست آورید :

<?php
    $the_page_id = wds_get_ID_by_page_name('PAGE_NAME');
     echo $the_page_id;
?>

 

نکته : فراموش نکنید که در تکه کد دوم ، مقدار PAGE_NAME را با نام صفحه مورد نظر خود جایگزین کنید .